Monday, 23 November 2015

הסכם קיבוצי ראשון במפעל טק ג'ט

ההסכם משפר את תנאי העסקת עובדי המפעל לייצור להבים לתעשיית התעופה בתפן ■ בין סעיפי ההסכם: העלאות שכר, תקציב לבוש, פוליסת בריאות ומענק חתימה

No comments:

Post a Comment