Tuesday, 24 November 2015

מגה בפרשת דרכים: מכירת חלקים מהרשת או הקפאת הליכים

מגה צפויה לפרסם השבוע דו"חות חלשים, ונמצאת במרוץ למציאת פתרון שימנע בהלה בקרב הספקים ■ החברה האם רבוע כחול במגעים למכירת סניפים של You ■ ההנהלה: "הקפאת הליכים אינה על סדר היום"

No comments:

Post a Comment