Thursday, 17 December 2015

העליות בת"א התחזקו: המדדים המובילים עולים ב-1.6%

הבנק הפדרלי בארה"ב העלה את הריבית ב-0.25%, והבורסות בעולם רושמות עליות ■ מניות הנפט והגז מתחזקות על רקע החתימה על מתווה הגז

No comments:

Post a Comment