Monday, 14 December 2015

כבל: "אעלה להצבעה האם השימוש בסעיף 52 היה נחוץ מנימוקי חוץ וביטחון"

יו"ר ועדת הכלכלה: "הלוואי שהייתי יכול לומר שההתייעצות בוועדה יצרה שינוי דרמטי" ■ ההצבעה תתקיים ב-13:30 ■ כבל שוקל להעלות הצעת החלטה משלו המותחת ביקורת על השימוש בסעיף 52 ■ נתניהו לא מחויב לקבל את המלצות הוועדה

No comments:

Post a Comment