Wednesday, 2 December 2015

וול סטריט ננעלה בירידות; הנפט צלל ל-40 ד' לחבית בעקבות גידול נוסף בתפוקה בארה"ב

ילן: בשלו התנאים להעלאת ריבית ■ אירופה ננעלה בירידות למרות הערכות כי הבנק המרכזי של אירופה יכריז מחר על תמריצים נוספים ■ עלייה בפריון בארה"ב ■ ירידה בהסתברות להעלאת ריבית בארה"ב החודש בעקבות הנפילה החדה ביותר בייצור מאז 2009

No comments:

Post a Comment